Termeni si Conditii

Informarea corectă  despre  utilizarea  acestui site  este prioritatea  noastră.  În rândurile  care urmează  îți  vom explica detaliat drepturile  tale asupra datelor colectate  de către  companie  cât și  scopul utilizării acestora.

Prin  navigarea  și  accesarea  site-ului maisondamelie.ro,  utilizatorii  site-ului își  oferă acordul  total cu  privire la   termenii și  condițiile  expuse  mai jos.  În cazul neaceptării   termenilor  și  condițiilor  impuse,  este necesar  să  încetați  sesiunea  de navigare.

Modificări  asupra  site-ului

Termenii  și  condițiile  site-ului  sunt susceptibile  modificărilor.  Formele revizuite  intră  în  vigoare  din momentul  afișării  (excepție  de la  acestea făcând  comezile  aflate deja  în curs de executare).

Brandul  Maison D’Amelie

Domeniul maisondamelie.ro este deținut  de către  SC COMAGROD SRL.  Conform legii, este interzisă  utilizarea  acestei mărci  a domeniului   sau a numelui, în forma directă sau indirectă fără permisiunea prealabilă scrisă a SC COMAGROD SRL.

Datele  societății

SC COMAGROD SRL este denumită in continuare “Societatea”.

Definiții

Client:  Persoană fizică   sau  persoană  juridică care îşi face un cont în  cadrul website-ului  şi efectuează o comandă, ori care efectuează o comandă  fără existenţa unui cont prealabil;

Cont:  Este  un instrument  de stocare a datelor  (adresă de  e-mail, parolă  și  istoricul  pe site) care  facilitează  transmiterea  comenzii între  website și  client.

Site – domeniul maisondamelie.ro şi subdomeniile acestuia;

Comandă – Document digital prin care clientul  trimite societății  intenția sa de a beneficia de serviciile  sau produsele prezentate pe website. Comanda poate fi de asemenea dată  prin telefon,  urmând a fi confirmată  în  scris.

Produse – orice produs oferit de Societate, menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Societate Clientului, ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – actiunea de a expune pe Site, un număr finit de Servicii / Produse, având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Societate.

Tranzacţie: Acțiunea  rezultată  din  prestarea servicilor de către societate  față  de  client  prin care  se face un  schimb comercial.

Newsletter: Mijloc de  informare electronic,  periodic care oferă  informații  despre produsele  și  serviciile  oferite de către  societate.

Conținut: Toate  informațiile  din conținutul  website-ului, al e-mail-urilor  trimise către  clienți  de către  societate  prin orice  metodă  de  comunicare, datele  referitoare la societate  sau la serviciile, produsele și  tarifele  practicate  de aceasta.

Contract – Reprezintă  acordul  încheiat între  societate și  client  prin intermediul  website-ului, ca urmare  a acceptării  unei comenzi  din partea clientului  în schimbul unui serviciu  oferit de societate.

Specificaţii: Descrierile  servicilor și produselor  percizate în conținutul  website-ului.

Raport Contractual:

1.1. Produsele furnizate de către societate sunt obiectul raportului contractual stabilit între Societate şi Clienţi în condiţiile prezentului Document.

1.2.  În momentul înregistrării  unei comenzi, clientul își oferă  acordul  asupra formei  de comunicare stabilită  de  societate  pentru buna  derulare a operațiunilor.

1.3. Transmiterea  unei comenzi prin intermediul  website-ului reprezintă  închierea  unui contract.

1.4. Din  momentul plasării  comenzii, societatea  va analiza posibilitatea  de executare și livrare  a acesteia  și  va oferi  un raspuns  clientului (prin care  se acceptă  sau  se argumentează  motivele  din care nu  poate fi excutată comanda)  in decurs de  24 ore.

1.5 Documentul, comenzile clientului şi informaţiile puse la dispoziţie pe website vor sta la baza contractului.

Conditii Contractuale:

2.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzii ii este permis oricărui client. Societatea  își  rezervă dreptul  de a-și  selecta  clienții.

2.2. Comunicarea  cu societatea se poate  realiza prin intermediul  datelor de contact furnizate pe  website.

2.3. Societatea  poate publica materiale promoționale  despre serviciile  sau produsele disponibile.

2.4. Tarifele  produselor sunt  exprimate în RON  și  includ  T.V.A., conform  legislației  în vigoare.

2.4. Numărul  de telefon  pus la dispoziție  pe website  pentru contactarea  societății  este  unul cu  plan tarifar  normal în concordanță   cu operatorul  de telefonie mobilă / fixă.

2.5. Toate  materialele și  informațiile  oferite  pe website  au titlu cu caracter  informativ, fiind folosite  exclusiv pentru prezentare.

Cesionarea și subcontractarea.

3.1 Societatea poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru onorarea  comenzii, fără  a fi  necesar  acordul clientului.  Societatea își  asumă responsabilitatea  pentru toate obligațiile  contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

4.1. Conţinutul logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și conţinut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a societății.

4.2. Este  interzisă  copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea sau alterarea  conţinutului în orice alt context decât cel original intenţionat de societăţii.

4.3. Clientul  are dreptul de  a transfera sau utiliza  elementele prezentate pe website  numai în scopuri personale.

Procedura de comandă

5.1. Clientul poate efectua comenzi pe website, prin adăugarea produselor sau serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda prin una dintre modalităţile indicate. În  lipsa finalizării  comenzii,  aceasta nu  va fi înregistrată.

5.2. Prin finalizarea comenzii, clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta  sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii.

5.3. Prin plasarea comenzii, clientul  își  oferă acordul  pentru a fi  contactat de către  societate.

5.4. Societatea  îşi  păstrează  dreptul  de a anula comenzile acceptate în  prealabil, cu informarea clientului  fără  să  pretindă  daune  sau interse în  cazul în care datele  furnizate de acesta sunt  incomplete sau invalide.

5.5. În  cazul în care  societatea se află  în  incapacitatea  de efectuare a comenzii,  aceasta îl va informa pe  client în decurs de 12 ore.

Lipsa dreptului de retragere

6.1. Clienţii nu beneficiază de un drept de retragere  în legătură cu comenzile plasate.

6.2 Societatea sprijină satisfacerea solicitările legitime şi fundamentate ale clientului pentru anularea ori modificarea comenzii plasate.

6.3 Clientul poate solicita anularea sau modificarea comenzii fără penalităţi  în cazul  în care comanda  plasată nu a  fost deja  acceptată. Într-o asemnea situaţie, clientul este obligat să trimită societăţii un e-mail cu privire la modificarea sau anularea comenzii, menţionând în mod obligatoriu numărul comenzii în subiectul mesajului electronic. Societatea  este obligată să  comunice  confirmarea  în sensul anulării sau  modificării comenzii.

6.4 Societatea nu poate accepta modificarea ori anularea comenzilor care au fost acceptate. Clientul  care doreşte să modifice ori să anuleze o comandă acceptată, acesta este rugat să contacteze societatea pentru a identifica posibilele remedii.

6.5 Societatea are dreptul de a refuza oricând solicitările pentru modificarea sau anularea comenzilor acceptate.

Facturarea și plata serviciilor/produselor

7.1. Preţurile  afişate în cadrul website-ului includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

7.2. Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în cadrul  fiecărei comenzi,  societatea emițând o  factură  pentru  fiecare dintre acestea. Clientul  are obligația de a furniza toate informațiile  necesare  pentru emiterea  facturii.

7.3. Societatea  va emite clientului  o factură electronică  care  va fi  primită  prin  e-mail și  stocată  în  contul  clientului.

7.4. Clientul  are obligația  de a-și  actualiza  datele din  contul personal  ori de câte ori  este necesar, pentru  a facilita facturarea și  livrarea  corectă  a comenzii.

7.5. În  cazul în  care clientul  a ales să  își  genereze  un cont, acesta  are acces la o evidență  a facturilor  emise cât și  a comenzilor  plasate.

Livrarea produselor

8.1. Societatea va livra produsele furnizate în cadrul comenzii în sistem de curierat door-to-door  la adresa indicată  de  client  în formularul  de plasare al comenzii. În  cazul în care apar modificări  ale comenzii sau  ale adresei de livrare,  clientul are datoria de a sesiza  societatea pe adresa de email sau  la numărul  de telefon  precizat pe website.

8.2. Societatea va asigura ambalarea corespunzatoare a produselor în vederea livrării acestora.

8.3 Societatea va efectua livrările de produse prin intermediul propriilor angajaţi ori prin intermediul serviciilor de curierat, la adresele indicate de client.

8.4 Comenzile  vor fi livrate  de către  societate  conform orarului  specificat de client. În  cazul indisponibiltății  clientului,  societatea îl  va contacta la  pe acesta pe numerele  de contact furnizate la  completarea comenzii.

8.5 În  cazul în  care apar costuri  suplimentare aferente  livrării  comenzii,  societatea va  informa clientul  prin desfășurătorul  de plată. În  lipsa unui  cost suplimentar  evidențiat,  livrarea  este efectuată de  către societate  fără  perceperea  unui cost individual  pentru servicii.

Calitatea si conținutul produselor livrate

9.1 Toate  produsele prezentate  pe website beneficiează  de  o descriere  amănunțită  care cuprinde  și  ingredientele  folosite. Lista  ingredientelor este  regăsită  și  pe ambalajul  produselor.

9.2 Produsele furnizate sunt perisabile, beneficiând de o durată de valabilitate limitată, indicată ca atare pe etichetă.

9.3 În măsura în care aveţi orice fel de reclamaţie, societatea va răspunde la orice reclamaţie formulatăde client  prin e-mail într-un termen de maxim 48 ore.

9.4 Societatea nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii obligaţiilor conform comenzii sau pentru daune ulterioare  livrării.

Legea aplicabilă

10.1 Prezentul Document precum şi toate raporturile existente între societate şi client sunt supuse legii române.

10.2  Eventualele litigii apărute între societate şi clienti se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanţele judecătoresti române competente din Bucuresti.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează clienţii săi.

11.2. Societatea  colectează  datele  dumneavoastră cu  scopul  de: a vă informa  asupra situației  contului,  asupra evoluției  comenzii,  pentru evaluarea  produselor și a  serviciilor  de marketing,  activităților  comerciale,  de promovare  a serviciilor și  produselor  de marketing,  de publicitate sau  media.

11.3. Prin completarea datelor din formularul de creare de cont sau de comandă, clientul declară că acceptă ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a societăţii.  Acesta își  oferă  acordul  pentru stocarea,  utilizarea și  prelucrarea  datelor datelor personale  de către societate.

11.4. Prin citirea documentului, clienţii confirmă că au luat la cunoştinţă faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

11.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa societăţii vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.